3B dạy trực tuyến LTVC tuan 33 Nhân hóa

3B dạy trực tuyến LTVC tuan 33 Nhân hóa

Do tình hình dịch bếnh triển biến phức tạp nên trường TH A Phú Bình triển khai dạy trực tuyến. Tôi là Nhất Linh GVCN lớp 3B được phân công dạy bài LTVC Nhân hóa