3B dạy trực tuyến LTVC tuan 33 Nhân hóa

LTVC lớp 3 tuần 33 bài Nhân hóa.

VBT Tiếng Việt tập 2 trang 64, SGK TIếng việt tập 2 trang 125