A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tuần 3 : Toán 4 Trieu va lop trieu tiep theo

- Ñoïc, vieát ñöôïc moät soá ñeán lôùp trieäu.

  - HS ñöôïc cuûng coá veà haøng vaø lôùp.

    BTCL : Baøi 1, Baøi 2, Baøi 3.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan